POLONIA GOLF CLUB


Członkostwo - Beitritt

Jeżeli chcą Państwo zostać członkiem naszego klubu golfowego, to prosimy o wysłanie deklaracji członkowskiej (Download) do naszego klubu.

Wir freuen uns, wenn Sie Mitglied in unserem Golfclub werden wollen. Sie können Ihre Beitrittserklärung (siehe Download) an uns senden.