Logo-rot.jpg                 Foto-Head-mittel.jpg
Polonia Golf Club (PGC) wurde am 16.01.2004 gegründet. Das Angebot der Möglichkeit Golf zu betreiben ist an jede Person gerichtet.

Polonia Golf Club bietet die Möglichkeit einen exklusiven Sport ohne großen finanziellen Aufwand zu betreiben. Es genügt eine einfache Anmeldung, die Kündigung ist jederzeit jeweils zum Jahresende möglich.

Ziel des Clubs ist die Entwicklung und die Propagierung von Initiativen, Aktivitäten und Tätigkeiten, die dem sportlichen Wettbewerb und Entwicklung des Golfs dienen, seine Verbreitung, als auch die Unterstützung von Personen und Organisationen, die solche Aufgaben übernehmen.

Polonia Golf Club ist Mitglied des Polnischen Golfverbandes (PZG), der wiederrum Mitglied der European Golf Association (EGA) ist. Die Mitgliedschaft im Polonia Golf Club ist deshalb die Basis, um als Gastspieler gegen Green Fee fast weltweit spielen zu können.

Im Jahresbeitrag sind nachfolgende Leistungen enthalten:

- jährlicher Mitgliedsausweis des Polonia Golf Club ausgestellt durch den Polnischen Golfverband
- Führung des Stammblattes beim Polnischen Golfverband
- HCP-Verwaltung durch Polonia Golf Club
- Verwaltung von Spielergebnissen durch Polonia Golf Club
- Information per e-mail über aktuelle Turniere und Termine des Polnischen Golfverbandes.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit gegen Zusatzentgelt eine Platzerlaubnis (PE) zusammen mit unserem Club-Pro zu erwerben.

Logo-rot


Polonia Golf Club (PGC) został założony w dniu 16.01.2004. Oferta możliwości uprawiania golfa jest kierowana dla każdej osoby.

Polonia Golf Club oferuje możliwość uprawiania ekskluzywnego sportu bez większych nakładów finansowych. Wystarczy zgłoszenie członkostwa z możliwością wypowiedzenia w każdym czasie z końcem roku.

Celem klubu jest rozwój i rozpowszechnianie inicjatyw, aktywności i czynności, które służą rozpowszechnianiu golfa oraz wspieranie osób i organizacji działających w tym kierunku.

PGC jest członkiem Polskiego Związku Golfa (PZG), który to jest członkiem European Golf Association (EGA). Członkostwo w Polonii Golf Club jest dlatego podstawą, aby jako gość móc zagrać prawie na całym świecie za opłaceniem Green Fee.

Składka roczna zawiera:

- nowa karta klubowa Polonia Golf Club co rok wydana przez Polski Związek Golfa
- prowadzenie i dostęp do Certyfikatu Wartości Handikapu przy Polskim Związku Golfa
- administrowanie Handikapem przez Polonia Golf Club
- administrowanie wynikami gry przez Polonia Golf Club
- informacje drogą e-mail o aktualnych turniejach i terminach Polskiego Związku Golfa

Istnieje również możliwość uzyskania zielonej karty (prawo wstępu na pole golfowe) za dodatkową opłatą razem z naszym nauczycielem golfa Golf-Pro.


Zarząd - Vorstand


Przewodniczący - Vorsitzender
Stan Pieczka

Stacks Image 95
Stacks Image 99Wiceprzewodniczący - Stellv. Vorsitzende
Andrea Pieczka


Golf Professional
David Shaaub

Stacks Image 19


logo_pzg

Pasted Graphic 1

Pasted Graphic 2

EGA